ODZNACZENIA

 

Złota Odznaka  Srebna Odznaka 

ZŁOTA ODZNAKA                      SREBRNA ODZNAKA

 

  

ODZNAKA X-LECIA PZZ KADRA     ODZNAKA XV-LECIA PZZ KADRA

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZASŁUŻONY DLA ZZ "KADRA"

 

  1. Odznaka została ustanowiona przez Porozumienie ZZ „KADRA” jako dwustopniowa ZŁOTA i SREBRNA
  2. Odznaką może być wyróżniony członek Związku szczególnie zasłużony dla organizacji związkowej
  3. Odznaka przyznawana jest w formie uchwały Zarządu, na wniosek Grupowych Wręczenie odznaki można dokonać podczas:

a) obchodów Dnia Górnika

b) Konferencji Delegatów

c) uroczystych zebrań członków Związku

    5. Kryterium nadania odznaki:

          a) złota – przynależność do Związku minimum 6 lat

          b) srebrna – przynależność do Związku minimum 4 lata

    6.W szczególnych przypadkach Zarząd Związku może nadać odznakę osobom nie spełniających
       kryteriów. Wniosek o nadanie przedkłada Prezydium Zarządu

    7. Wyróżniony otrzymuje legitymację potwierdzającą fakt nadania

    8. Rejestr nadanych odznak prowadzi sekretariat Związku

    9. Koszt zakupu pokrywa MZZPIT „KADRA”.