Witamy na stronie

 

Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników
Inżynieryjno - Technicznych
„KADRA”
przy
PAK KWB „KONIN” S.A.

Strona GłównaO nasHonorowy Kordzik Górniczy

MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE MZZ PIT KADRA

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

HONOROWY KORDZIK GÓRNICZY

Honorowy Kordzik Górniczy

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

 

1. Honorowy Kordzik Górniczy (HKG) został ustanowiony przez Porozumienie ZZ „KADRA”

2. HKG ustanowiono w celu nagradzania szczególnie zasłużonych członków Związku

3. HKG nadawany jest przez Zarząd Związku w formie uchwały, podjętej w głosowaniu    tajnym.

4. O nadanie HKG wnioskować mogą:

    a) Prezydium Zarządu

    b) Grupowi

    c) Prezes Zarządu KWB „Konin” w Kleczewie S.A.

5. Wręczenie HKG ma charakter uroczysty i może być dokonane podczas:

    a) obchodów Dnia Górnika

    b) Konferencji Delegatów

    c) uroczystych zebrań członków Związku

6. Wręczenia dokonują członkowie Prezydium Zarządu Związku

7. Wręczenie odbywa się z zachowaniem tradycyjnego ceremoniału

8. Nagrodzony otrzymuje dyplom nadania HKG

9. Każdy HKG posiada numer ewidencyjny, a rejestr wręczonych prowadzi sekretariat Związku

10. HKG może być nagrodzony:

      a) członek MZZPIT „KADRA” o stażu związkowym minimum 7 lat i posiadający mundur
          górniczy

       b) osoba nie będąca członkiem MZZPIT „KADRA”, posiadająca mundur galowy,  po
           pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezydium i podjęciu uchwały przez Zarząd

11. Przywileju noszenia HKG nie wolno odstępować innym osobom

12. W razie utraty HKG należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie prowadzącego rejestr

13. W przypadku utraty HKG można wystąpić do Zarządu o zakup i rejestrację nowego. Koszty
      zakupu pokrywa występujący

14. HKG nosi się pod płaszczem munduru galowego

15. Limit nadawanych HKG zawiera Regulamin Pracy Zarządu

16. Koszty zakupu HKG  ponoszą wnioskujący

17. Za niegodną postawę nagrodzonego Zarząd może pozbawić przywileju noszenia HGK

Joomla templates by Joomlashine