Witamy na stronie

 

Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników
Inżynieryjno - Technicznych
„KADRA”
przy
PAK KWB „KONIN” S.A.

MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE MZZ PIT KADRA

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Prasa

Węgiel Brunatny nr 2(119) 2022 r.

Ukazał się numer 2/119 2022 r. Kwartalnego Biuletynu Informacyjnego "Węgiel Brunatny"

Link do biuletyn


 

Węgiel Brunatny nr 1(118) 2022 r.

Ukazał się numer 1/118 2022 r. Kwartalnego Biuletynu Informacyjnego "Węgiel Brunatny"

Link do biuletynu


 

NAJNOWSZY NUMER WĘGLA BRUNATNEGO

(WĘGIEL BRUNATNY)...

Ukazał się następny numer (2013 1/82) Kwartalnego Biuletynu Informacyjnego "Węgiel Brunatny"

Czytaj więcej...

STANOWISKO FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W SPRAWIE SOLIDARNOŚCIOWEJ AKCJI STRAJKOWEJ PRZEWIDZIANEJ NA 26 MARCA 2013 R.

Forum Związków Zawodowych w pełni popiera działania podjęte przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy (MKPS) powołany na terenie województwa śląskiego. Tadeusz Chwałka - Przewodniczący Forum Związków Zawodowych zauważył, że chociaż MKPS powstał na Śląsku, to postulaty skierowane do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczą całego kraju, praktycznie wszystkich branż i pracowników. Forum Związków Zawodowych popiera wszelkie działania społeczne w zakresie obrony słusznych interesów pracowniczych. Rząd RP w swoich decyzjach nie może uwzględniać interesów tylko jednej strony - pracodawców, ale również interesy pracownicze.

Pełne stanowiskolink.

AKCJE PAK KWB KONIN S.A. - OGŁOSZENIE

 

( PAK KWB KONIN S.A. )...


Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

z siedzibą w Kleczewie

ul. 600-lecia 9

62-540 Kleczew

 

działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

 

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz par. 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

 

ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom...

 

Czytaj więcej...

Strona 1 z 2

Joomla templates by Joomlashine