Witamy na stronie

 

Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników
Inżynieryjno - Technicznych
„KADRA”
przy
PAK KWB „KONIN” S.A.

MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE MZZ PIT KADRA

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

ODZNACZENIA

 

Złota Odznaka  Srebna Odznaka 

ZŁOTA ODZNAKA                      SREBRNA ODZNAKA

 

  

ODZNAKA X-LECIA PZZ KADRA     ODZNAKA XV-LECIA PZZ KADRA

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZASŁUŻONY DLA ZZ "KADRA"

 

  1. Odznaka została ustanowiona przez Porozumienie ZZ „KADRA” jako dwustopniowa ZŁOTA i SREBRNA
  2. Odznaką może być wyróżniony członek Związku szczególnie zasłużony dla organizacji związkowej
  3. Odznaka przyznawana jest w formie uchwały Zarządu, na wniosek Grupowych Wręczenie odznaki można dokonać podczas:

a) obchodów Dnia Górnika

b) Konferencji Delegatów

c) uroczystych zebrań członków Związku

    5. Kryterium nadania odznaki:

          a) złota – przynależność do Związku minimum 6 lat

          b) srebrna – przynależność do Związku minimum 4 lata

    6.W szczególnych przypadkach Zarząd Związku może nadać odznakę osobom nie spełniających
       kryteriów. Wniosek o nadanie przedkłada Prezydium Zarządu

    7. Wyróżniony otrzymuje legitymację potwierdzającą fakt nadania

    8. Rejestr nadanych odznak prowadzi sekretariat Związku

    9. Koszt zakupu pokrywa MZZPIT „KADRA”.

Joomla templates by Joomlashine