Witamy na stronie

 

Międzyzakładowego Związku
Zawodowego Pracowników
Inżynieryjno - Technicznych
„KADRA”
przy
PAK KWB „KONIN” S.A.

Strona Główna

MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE MZZ PIT KADRA

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Wiadomości

SPRAWY BIEŻĄCE

Informuję, że w dniu 18.09.2013 r wystosowałam pismo /w załączeniu/ do Prezesa Zarządu dotyczące pilnego zaproszenia do siedziby PAK KWB Konin przedstawicieli ZUS oraz Powiatowego

Urzędu Pracy w celu udzielenia pracownikom informacji w związku ze zwolnieniami grupowymi.

Niestety nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

   W dniu wczorajszym w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Zespołu kryzysowego dot. zwolnień grupowych w którym ze strony Kopalni uczestniczyli W-ce Prezes Jarosław Czyż, Prawnik, i przedstawiciele Związków Zawodowych.

Spotkaniu przewodniczyła Pani Starosta Małgorzata Waszak a Urząd Pracy reprezentowała Pani Wiesława Matusiak.

Czytaj więcej: SPRAWY BIEŻĄCE

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej.

  W ramach projektu uruchomione zostaną 4 grupy szkoleniowe.

Każda z grup zrealizuje 40 godzinny program szkoleń obejmujący:

1.Grafikę menadżerską i prezentacyjną /10h/

2.Usługi w sieciach informatycznych     /10h/

3.Obsługę arkuszy kalkulacyjnych         /10h/

4.Podstawowe techniki informacyjne i komunikacyjne /10h/

Czytaj więcej: BEZPŁATNE SZKOLENIA

ZMIANA SIEDZIBY BIURA KADRY

U W A G A

Z dniem 1.10.2013 r Biuro Związku mieści się

w biurowcu  B / Ruch Załogi /  I piętro pok. 29.

Telefoniczne numery pozostają bez zmian

247-63-41 , 247-64-41 lub 605-42-38-38

PRAWNIK W BIURZE ZWIĄZKU

ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE

Uwagi wstępne

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120 poz.1252 ze zm.), zwana dalej ustawą z 30 kwietnia 2004 r. określa m.in.

  • zasady ustalania prawa do świadczeń przedemerytalnych przyznawanych przez ZUS , tryb postępowania o przyznanie tych świadczeń i ich wypłatę,
  •  zasady przejmowania przez ZUS wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych przyznanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz
  • zasady wstrzymania wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.

więcej...

Strona 10 z 15

Joomla templates by Joomlashine